'opgang naar het licht'

ireen@irenologie.nl

Irenologie

Numerologie

Numerologie is de kennis van de getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren (o.a. Pythagoras) toegepast.
Ieder getal heeft zijn eigen vibratie en daarmee zijn eigen speciale kenmerken.
In de numerologie wordt gewerkt met de getallen 1 t/m 9 en met de meester-getallen 11, 22 en 33.
Met uitzondering van de meestergetallen worden alle getallen herleid tot één cijfer.
Voor de numerologie is de geboortedatum en de volledige geboortenaam belangrijk.
Niemand krijgt zomaar een naam en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren.
Een numeroloog kan je vertellen wat uw opdracht in het leven is en welke mogelijkheden en beperkingen er aanwezig zijn.
De geboortedatum geeft informatie over jouw levensopdracht.
Jouw naam, die eerst wordt herleid tot cijfers (a = 1, b = 2 enz) geeft helderheid over de mogelijkheden om jouw opdracht uit te voeren.
De numerologie is dagelijks toepasbaar. Wanneer je een belangrijk besluit moet nemen op een bepaalde dag kunnen de getallen je adviseren.
Realiseer je echter wel dat je vanuit vrije wil zelf kunt beslissen of je wel of niet van de aangereikte trilling gebruik gaat maken.
Als de trilling van een verandering aanbreekt, moet je wel zelf willen veranderen.