'opgang naar het licht'

ireen@irenologie.nl

Irenologie

KORTE INTRODUCTIE VAN DE INCA-MYSTIEK

Munay-Ki

                               
Toepassingen via Irenologie voor de 9 inwijdingen:


In totaal zijn er 9 inwijdingen, dan is er de voltooiing,
aan u persoonlijk de keuze welke mogelijkheid voor u van toepassing is.


Indien u voor de mogelijkheid kiest van een gezamenlijke workshop dan zijn er 3 workshopdagen om de voltooiing te creŽren van de 9 inwijdingen, daarna is er nog een workshop dag mogelijk om de inwijdingen zelf te leren
om deze persoonlijk door te gaan geven.


De Munay-ki is het Incapad naar verlichting en wereldvrede.


Munay betekent liefdeskracht en Munay-ki Wees zoals je in wezen bent.
De Munay-ki zijn de negen inwijdingen voor transformatie
van Homo Sapiens tot Homo Luminus.
Ofwel de verlichte mens.


Het woord Munay betekent liefdeskracht en Munay-ki betekent: Ik hou van je, Ik hou van je vanuit het aller diepste van mijn hart of Wees zoals je bent. Het quechua, de taal van vele Andes volkeren en van de Q'ťros, kent geen woord voor liefde, ook niet voor het woord wil. Dat is voor hen namelijk een geÔntegreerd begrip: Munay: Liefde en wil ineen. Ofwel liefdevolle wilskracht of wilskrachtige liefde.
De echte kracht van onvoorwaardelijke liefde.
De Andestraditie wijst de weg: Leef volgens de wet van Ayni, de wet van heilige wederkerigheid. Dat is overigens de enige wet die zij kennen. Verder zijn er geen regels of dogma's. De manier om in Ayni te leven is delen. Ook de inwijdingen zijn er om te delen. Hoe meer we delen, hoe groter de zaadjes in onszelf worden en hoe groter de mogelijkheid om persoonlijk en als mensheid Homo Luminus te worden. Hoe dichter we bij wereldvrede komen en harmonie op onze planeet aarde.Een kwantum sprong in de menselijke evolutie.

We leven en beleven nu het einde van een cyclus met verschrikkelijke oorlogen, natuurrampen, armoede enzÖ dit is zoals het is beschreven in vele Heilige boeken, we mogen daarom ook deze periode zien als een overgang naar een nieuw tijdperk, een tijdperk van hele grote veranderingen, dit tijdperk staat bekend onder verschillende namen zoals the New Age, the Age of Aquarius, the Golden Age , de Maya's noemen dit het tijdperk van de Zesde Zon, de Inca's voorspellen de Vijfde Zon het Gouden Tijdperk van wereldvrede en harmonie en de evolutionere overgang van Homo Sapiens naar Homo Luminus, wat letterlijk de verlichte mens betekent.


Homo Luminus, de verlichte mens.

De Munay Ki zijn de energetische codes voor deze nieuwe mens:Homo Luminus Deze codes worden aangeboden in de vorm van energietransmissies tijdens inwijdingen, het maakt je, zelfs op DNA-niveau klaar voor de grote overstap voorbij 2012, dat is het moment dat beschreven is als de komst van de Nieuwe Tijd oftewel the Golden Age.


Elke inwijding is een stap naar hoger bewustzijn en tegelijkertijd een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid als geheel.
De Munay Ki zijn negen inwijdingen van het helingspad van de Inca's, deze inwijdingen zijn ons geschonken door de Sjamanen van de Q'eros, een volk uit het Andesgebied van Peru dat bekend staat als de laatste nog traditioneel levende rechtstreekse afstammelingen van de Inca's.   De mystieke leer van de Andes wortelt in een duizenden jaren oude traditie, die zijn hoogtepunt had in het incarijk. Het was de vader van Juan Nunez (de leermeester van Elizabeth Jenkins) die 50 jaar geleden als antropoloog kennis maakte met de Q'eros, een klein volk dat hoog in de Andes leeft en ontdekte dat
zij de afstammelingen zijn van de inca's.

De spirituele kennis was niet uitgestorven, maar had 500 jaar onderdrukking overleefd door mondelinge overlevering van meester op volgeling ver uit het zicht van de "beschaafde" wereld.

    Deze fascinerende spirituele traditie leert je hoe je een wederzijdse verbinding aangaat met de Kausay Pacha; de wereld van levende energieŽn. Zo zien de Inca's de wereld: alle materie heeft een stoffelijk en een energetisch aspect. Dat laatste bestaat uit een 'bel' die mensen, dieren, planten, maar ook gebouwen en steden omgeeft en doordringt. Die bel bestaat uit levende energie, in andere tradities prana, chi of ki genoemd. Die energie is voor ieder toegankelijk en manifesteert zich in verschillende gradaties van subtiliteit/lichtheid en grofheid/zwaarte.
De Andes traditie is een heel open spiritueel systeem en kent geen dogma's.

    Er geldt maar een wet: die van ayni. Het betekent wederkerigheid; uitwisseling; geven en nemen. In de religieuze praktijk betekent ayni dat alle gezindten een plek hebben, dat er geen strijd is over wat wel en niet mag; dat de uiterlijke vorm van ondergeschikt belang geacht wordt.

    De Inca mystiek kent geen goed of kwaad, noch positieve of negatieve energie. Er is alleen lichte ("sami") en zware ("hoocha") energie. In de cursus leer je hoe je zware energie die kunnen leiden tot ziekte, depressie en conflicten kunt 'eten' en 'verteren' of transformeren, waarbij de zware energie afgevoerd wordt naar Pachamama voor wie dit volgens de Andes traditie juist voedsel en een geschenk is.

    In het Quechua, een van de oorspronkelijke talen van de bewoners van de Andes, en de taal waarin de Inca kennis voortleeft onder de huidige indiaanse bevolking, bestaat geen los woord voor 'wil'. Er is alleen een woord dat tegelijk 'liefde' en 'wil' betekent, omdat die twee begrippen in deze cultuur onlosmakelijk zijn: Munay. Wat je zou kunnen omschrijven als de 'macht van het hart' . De macht van het hart is de hoogst gewaardeerde menselijke kwaliteit in de Andes, gevolgd door Llank'ay, de macht van fysieke arbeid en realisatie, en pas daarna Yachay, de macht van - op ervaring gebaseerd - intellect.

Een ander groot cultuurverschil - dat heel wonderlijk is gezien onze welvaart en de armoede van de Quechua-indianen - is dat de Andes indianen uitgaan van overvloed en gezamenlijke rijkdom. Er is een onuitputtelijke bron van energie.
    Dat staat haaks op ons 'westers' basisgevoel van schaarste, tekort en concurrentie.


naar boven