'opgang naar het licht'

ireen@irenologie.nl

Irenologie

Mindfulness


Binnen Irenologie is Mindfulness een uitgangspunt.

Met aandacht leven, met aandacht de dingen ondernemen.

Wat is mindfulness?

Mindfulness is een methode die je leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag.

De automatische piloot

We brengen veel tijd van ons leven door met dingen doen op 'de automatische piloot'. Door meer gewaar te worden van wat er zich - in ons binnenste en daarbuiten - afspeelt, kunnen we een grotere keuzevrijheid krijgen. Daardoor kun je op den duur - met veel oefenen - bewust reageren op situaties in plaats van automatisch.

Omgaan met hindernissen

Na een week oefenen, komen we hindernissen tegen, die we voor onszelf opwerpen. Belangrijk is het besef dat je niets hoeft te veranderen. Het gaat enkel en alleen om het vriendelijk geÔnteresseerd waarnemen van dat wat plaatsvindt binnenin ons.

Aanwezig blijven in je lichaam: van doen naar zijn

In dit onderdeel gaan we leren hoe je je lichaam kunt benutten in mindfulness.

Er 'bij' blijven

Onze menselijke neigingen zijn om niet 'gewoonweg' in het hier-en-nu te zijn, maar om bezig te zijn met straks, of te blijven hangen in het verleden ("had ik maar..."). Door te mediteren leer je je gevoelens en gedachten op te merken en creŽer je de keuzevrijheid hoe je daarop wilt reageren.

Wat is acceptatie

In de mindfulness neemt accepteren een centrale rol in. Maar wat is dat nu precies, accepteren? En hoe doe je dat?

Gedachten zijn geen feiten

Gedachten zijn slechts mentale activiteiten, niks meer en niks minder. Zeker bij blokkerende gedachten is het belangrijk om je ervan gewaar te worden, zodat je een negatieve spiraal vroegtijdig kunt doorbreken.

Belang van actie

Mindfulness is niet bedoeld om afgezonderd van de wereld op te gaan in meditatie. Het is terdege een oefening om middenin het leven te staan. En daarbij hoort ook actie, handelen.

Dagelijks leven

In dit onderdeel besteden we aandacht aan het toepassen van het geleerde in de rest van je leven.

Mindfulness of achtzaamheid is een uitdrukking die afkomstig is uit het angelsaksisch taalgebruik, waarvan de oorsprong in het boeddhisme ligt.

Het is een onderdeel van het zogenaamde achtvoudige pad (in Pali en Sanskriet: atthangika magga) en heet dan sati in Pali of als sm?ti in Sanskriet. Het wordt al duizenden jaren toegepast door aanhangers van allerlei vormen van boeddhisme. Deze achtzaamheidstraining vipassana wordt beschouwd als specifiek Boeddhistisch en voert de beoefenaar tot de visie en kennis van het bestaan zoals dit werkelijk is.

In het Westen is het bekend geworden door het werk van onder anderen Thich Nhat Hanh een Vietnamese monnik die verbannen is en nu in Frankrijk woont en daar les geeft. Talrijke Boeddhistische monniken uit Thailand en Myanmar hebben de Vipassana in zijn zuivere vorm onderwezen wat geleid heeft tot duizenden beoefenaars in de westerse wereld. Ook de Indiase leraar U Ba Khin heeft veel volgelingen in Europa en Amerika.

naar boven