'opgang naar het licht'

ireen@irenologie.nl

Irenologie

BLOESEM REMEDIES

Bloesems

Bloesem remedies is een steeds groeiende geneeswijze, die met hun werking beginnen op het geestelijk, emotionele niveau. Oorspronkelijk ontdekt door Dr. E. Bach heeft dit systeem zich de laatste decennia ontwikkeld tot een wereldwijde methode om onze moeilijkheden en ziekten op te lossen. Ziekten en moeilijkheden die ons proberen aan te geven dat wij van onze innerlijke, geestelijke weg zijn afgeraakt. Dat we niet meer de juiste natuurlijke wetten kunnen toepassen en vaak niet meer kunnen luisteren naar onze innerlijke natuur. De bloesem remedies helpen ons om de juiste weg weer te vinden, niet alleen door het versterken van onze intuďtieve krachten, maar ook door bet bevorderen van de ‘positieve' kwaliteiten.

Bij bet gebruiken van bloesem remedies gaat iemand duidelijker in contact komen met zijn of haar eigen gevoel, zodat de persoon zelf inzicht krijgt hoe hij of zij de verstoorde emoties weer in balans kan brengen. Wanneer men bijvoorbeeld een angst heeft is dit niet een angst, maar het ontbreken van bet deel moed. Leeft men bijvoorbeeld onder een voortdurende angst dan zal dit de levenskracht en vitaliteit van de persoon aantasten. Wanneer men het deel moed weer heeft eigen gemaakt, ontstaat er een evenwicht zodat de spanning en/of ziekte zijn greep kan loslaten en bet lichaam zelf op een natuurlijke wijze aan de herstelling kan gaan beginnen. Ook voor preventiewerkers bieden de bloesem remedies een schitterend scala van mogelijkheden om preventief aan een klacht of ziekte te werken, doordat men toegang krijgt tot voor velen ontoegankelijke gebieden van de geest.

De verschillende systemen

De 38 oorspronkelijke door dr. Bach ontdekte remedies zijn geprepareerd door Julian en Martine Barnard. Het zijn engelse remedies uit de streek waar dr. Bach zelf ook woonde. Het zijn bloesem remedies die kwalitatief zuiver en goed werken. Belangrijk is bovendien dat de remedies met persoonlijke aandacht en vol Liefde worden bereid en dat ze niet via een fabriek worden gedistribueerd. Jarenlang hebben Julian en Martine Barnard zich met de remedies van dr. Bach beziggehouden. Ze hebben verscheidene boeken over de bloesem remedies van dr. Bach geschreven. Zoals: ‘The Healing Herbs of Edward Bach', een in Engelse taal geschreven boek over het vinden en prepareren van de remedies, met schitterende kleurenfoto's van alle 38 remedies. Daarnaast bet boek ‘Patterns of Life Force', achtergronden over bet leven van dr. Bach (in de Engelse taal) en bet boekje ‘De kleine gids voor de Bach-bloesem remedies' met de beschrijving van de 38 bloesem remedies. Er is een eerste hulp remedie, ook in de vorm van tabletten en een zalf voor alle noodsituaties, geprepareerd volgens de richtlijnen van dr. Bach.

Het selecteren van de juiste remedies

In het begin kan het moeilijk zijn om te kiezen voor de juiste remedies en het systeem wat bij ons past. Sommige therapeuten werken met het complete scala aan remedies en kunnen zodoende vele aspecten van de geest in balans brengen. Bij deze therapeuten zien we tevens een brede groep van patiënten, Die een breed spectrum aan klachten bezitten. Het kan soms aan te bevelen zijn om eerst een cursus over de bloesem remedies te volgen om meer te begrijpen van de achtergronden en totaliteit van werking van de remedies. Waar we in ieder geval mee moeten beginnen is dat we de praktische informatie over de verschil-lende kwaliteiten van de remedies bestuderen, zodat we geleidelijk aan een innerlijke kennis gaan ervaren van de remedies, om zodoende duidelijk te gaan ervaren welke het meest geschikt zijn voor jezelf of voor je patiënten. Daarbij is het zelf gebruiken van de remedies door de therapeut van onschatbare waarde, omdat we op deze manier op het diepste niveau de innerlijke kwaliteiten van de verschillende bloesem remedies kunnen leren kennen.

naar boven